Azow

From 1742

Västra delev av Azov Volgograd, till ytan mindre, men ekonomiskt viktigare än de anra delarna. den är starkt knuten till Krim och Korsriddarna, och har en katolsk befolkning, precis som Odessa i Kyiv är Azov väldigt löst bundet till resten av riket, men eftersom Azov är en av maktpositionerna i Azov-Volgograd är risken för utbrytnnig väldigt liten, om inte unionen faller...

Personal tools