Azow-Volgograd

From 1742

(Redirected from Azov-Volgograd)

Azov-Volgograd är Europas nyaste rike, skapat 1736 under De Svåra Åren i Ryssland, som det tidigare var en del av. Det är i praktiken två riken, Azov och Volgograd, båda med separata huvudstäder och separata härskare. Men diplomatiskt fungerar de som en nation, av rädsla för att Ryssland ska försöka återerövra dem. Azov styrs av ett "demokratiskt" råd, Ulyanovisk, som kontrolleras av handelsfamiljen Capatovskij. Volgograd styrs av en Tzar, Wladmir I, den tidigare Storhertigen av Volgograd, när det var en del av Ryssland. De två styrande organen har samma ansvarsområden och har rätt att lägga in veto mot den andres beslut, i ett försök att förhindra maktmissbruk. Men Capatovskij och Tzaren har kommit överens om att inte lägga in Veto mot beslut som rör den andres område (Azov respektive Volgograd), så detta system används bara vid nationella beslut, och har då bara som effekt att stoppa all form av beslutsfattning.

Personal tools