Athenia

From 1742

En provins som är belägen i mellersta grekland. Viktig handelsknutpunkt för det Egeiska havet, men hemvist för de flesta greknationalisterna, precis som i resten av grekland är befolkningen här rik och därmed emot det gamla ståndssystemet och för de nya upplysningsidealen.

Personal tools