Aohelitskij

From 1742

En handelsfamilj från Odessa som flyttat till Rostov för att slippa den förtryckande Kejsaren i Kyiv. De är sanna spridare av upplysningen, och har hjälpt till att köpa loss livegna i Gorkij och Azov sedan självständigheten. Samtidigt är de väldigt pra affärsmän och har lyckats bibehålla sin förmögenhet även efter dessa ideologiska aktiviteter. De ä respekterade medlemmar av Ulyanovisk, även om deras omutbarhet är ifrågasättbar.

Personal tools