Anioch

From 1742

De norra delarna har fått respit sedan Korsriddarnas rike splittrades, och jordbruket håller nu på att utvecklas, efter att ha blivit konstant utsatt för räder under hundratals år. Folket är dock fortfarande fattigt och det har inte byggts upp någon speciell jordbruksstruktur ännu.

Personal tools