Andolino

From 1742

Andolinoätten är en av de rena italienska ätterna som anser sig ha rätten till makten över påvendömet. För tillfället är påven en Andolino. De är besatta av katolicismens spridande och vill helst satsa på att krossa den brittiske antipåven.

Personal tools