Anatolien

From 1742

Anatoliska Republiken, eller Anatolien som landet oftast benämns som är ett land på halvön Anatolien. Landet har flera gånger befunnit sig i krig med sina grannländer på grund av sin fristående katolska tro, sitt statsskick eller det faktum att landet befinner sig i mitten av två expanderande riken. Anatolien styrs av ett råd bestående av nationens framstående medborgare. Dessa väljs dock inte av folket, och att vara adlig är visserligen inte ett krav, men makten sitter ändå i några få släkters händer.

Personal tools