Ali Muhammed

From 1742

Kalifens son, han är en mjuk man som bara bryr sig om sitt harem och sin lyx. Om han skulle bli Kalif skulle det vara en svart dag för Kalifatet

Personal tools