Alexandr Bonrorpaq

From 1742

Andra sonen, lika besatt av lyx som resten av familjen, och lika likgiltig till riket som hans bror. Dock ser han fram emot den prestige han skulle få som Tzar, och anser att titeln är bortkastad på hans ambitionslöse bror.

Personal tools