Albanien

From 1742

Albanien är ett mindre katolskt land som gränsar till Korsriddarstaten. Påven har varit mycket mån om att etablera starka band med de katolska länderna som gränsar till Hunnernas Rike.

Personal tools