Al-Tyre

From 1742

Titeln Vizier av Tyre, den är ett maktintyg och ges till den rikaste mannen i Tyre. Den kan dock inte användas mot Sultanen, eftersom Sultanen utser vem som får den.

Personal tools