Al-Avazh

From 1742

Familjen som får alla inkomster från handeln med Indien, de är stenrika och mäktiga, men saknar inflytande i Baghdad eftersom det enda som det används till är att få pengar, vilket de redan har. De innehar ochso titeln Shah

Personal tools