Al-Akko

From 1742

Vizirens av Akkho titel, Al-Akkho, är en viktig maktbetygelse. Den som har denna titeln är inflytelserik, men samtidigt beroende av Sultanen eftersom Sultanen har makten att avsätta honom.

Personal tools