Abtülhamid Al-Osmani

From 1742

Den näst äldste sonen i familjen, han är extremt religiös och tror på pacifism. Trots detta har han aspirationer på tronen, vilket skulle innebära att han mördade sin bror. Han vill återföra Yerusalayem till "Guds Väg", och avbryta kriget mot korsriddarna. enligt vissa är han självdestruktiv för riket, men andra ser honom som en "Veli", ett helgon. Skulle han få makten skulle riket förändras i grunden.

Personal tools