Östgotiska Riket

From 1742

Ett uråldrigt rike, östgoterna plundrade Romarriket, och skapade ett nytt kungadöme på den Italienska halvön. Trots östromerska försök att erövra riket under den tidiga medeltiden överlevde det. På 1200-talet började konflikterna mellan handelsmännen i syd och jordbrukarna i norr öka, och efter det Italienska inbördeskriget skapades den Sydgotiska Republiken. Sedan dess har landet kämpat för att överleva instängt mellan fienderna öster, Hunnernas Rike, fienderna i väster Kungadömet Frankrike och de två fienderna i söder bestående av Roms Korsriddare och den Sydgotiska Republiken. Landet styrs nu av den kompetente kungen Adalberto Romano.

Personal tools